رمضان فرصت تمرین عادت های خوب

بسیار گفته اند و شنیده ایم که اگر کاری درست است ، عمل به آن کار را نباید به مناسبت های خاصی محدود کرد (از دیدار اقوام در نوروز گرفته تا غذای نذری به نیازمندان در عزاداری ها) و درستکاری می بایست عادت همه روز ما باشد. من هم با این دیدگاه موافقم که ادامه خواندن “رمضان فرصت تمرین عادت های خوب”

به آغاز آمد این دفتر

مدت ها بود در صدد راه اندازی این وبلاگ بودم.اوایل این نیاز را جدی نمی گرفتم.

فکر می کردم این وسوسه، نوعی همراه شدن با جو دوستانم هست. امروز بعد از چند ماه، این نوزاد به دنیا آمد. امیدوارم نوزاد من هم، راه رفتن و حرف زدن و کم کم سواد یاد بگیرد و سالهای بعد به وجود آن افتخار کنم.

حالا در این نقطه آغازین مسیر فکر می کنم نوشتن، فارغ از ارزش‌گذاری سخت گیرانه نسبت به محتوا هم نقطه شروع خوبی برای تازه کارها است. به قول معروف رفتن یعنی رسیدن و مقصد ما همان مسیر ما است.