من بیکارم چه کار کنم؟

بیکاری

پیش نوشت 1: این چند خط را بفرموده دوستم پوریا قصابی می نویسم.

پیش نوشت 2: اینکه در موقعیتی مانند بیکاری نباشیم و بخواهیم در مورد آن نظر بدهیم ، شاید از دقت و صحت بالایی برخوردار نباشد و گاهی حالت شعارگونه پیداکند. اما هر چه هست در این لحظه و این شرایط وقتی خودم را در موقعیت بیکار بودن و بیکار شدن تصور می کنم، به این چند نکته که به ذهنم می رسد باور دارم و به‌ نظرم

ادامه خواندن “من بیکارم چه کار کنم؟”