چک لیست نگهداری خودرو

چک لیست نگهداری خودرو
چک لیست نگهداری خودرو

تا همین چند وقت پیش تنها وقتی عازم سفر بودم سلامت و نظافت ماشین را چک کرده و مابقی اوقات تنها به پر کردن باک بنزین بسنده می کردم. این یعنی در حالت عادی و در شهر هر موقع ماشین راه نمی رفت به فکر بررسی و رفع عیوب می افتادم. از آنجایی که دفعات خرابی های ماشین و البته هزینه تعمیرات مکررا افزایش می یافت به نتیجه رسیدم که بالاخره علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.  🙂

بعد از پرس و جو از تعمیرکاران و رانندگان باتجربه، بررسی عمده مشکلات هنگام تصادف و تعمیر خودرو و البته وسایل کاربردی در خودرو، به این فهرستی 20 موردی رسیدم. من هر هفته چند دقیقه ای را صرف بررسی و چک کردن ماشین با این فهرست می کنم:

چک لیست نگهداری خودرو