به آغاز آمد این دفتر

مدت ها بود در صدد راه اندازی این وبلاگ بودم.اوایل این نیاز را جدی نمی گرفتم.

فکر می کردم این وسوسه، نوعی همراه شدن با جو دوستانم هست. امروز بعد از چند ماه، این نوزاد به دنیا آمد. امیدوارم نوزاد من هم، راه رفتن و حرف زدن و کم کم سواد یاد بگیرد و سالهای بعد به وجود آن افتخار کنم.

حالا در این نقطه آغازین مسیر فکر می کنم نوشتن، فارغ از ارزش‌گذاری سخت گیرانه نسبت به محتوا هم نقطه شروع خوبی برای تازه کارها است. به قول معروف رفتن یعنی رسیدن و مقصد ما همان مسیر ما است.