کار و فرهنگ نفتی ما(با نگاهی به کتاب نفحات نفت)

کتاب نفحات نفت جستاری در فرهنگ نفتی است که مبین بازار کار ایران است.
نفحات نفت و کار

مدتی است به رفتارشناسی ایرانیان علاقه مند شدم و تلاش می کنم کتابهایی را که دوستان در این موضوع معرفی می کنند را از دست ندهم. با مطالعه این کتب از دیدگاه ویترینی و آرمانی که از ایران و ایرانی ساخته ایم فاصله گرفته و دیدگاه شفاف تری نسبت به تاریک و روشن زندگی اجتماعی مان پیدا می کنم. نفحات نفت رضا امیرخانی ادامه خواندن “کار و فرهنگ نفتی ما(با نگاهی به کتاب نفحات نفت)”

یک تجربه ؛ نکاتی برای زندگی بهتر

هیچ وقت دست خالی وارد یک جلسه نشویم.

مقدمه ای برای سری “یک تجربه”

مدت ها است که تقریبا هر شب یادداشت هایی شخصی و روزانه دارم و در آن موارد مختلفی را در مورد عملکرد و مشاهدات خودم در آن روز می نویسم. یکی از مواردی که خیلی به آن علاقه دارم بخش “یک تجربه” است. این تجربه عموما یک خطی است و موضوع آن می تواند در مورد اتفاقات زندگی شخصی یا زندگی کاری من باشد و یا حتی حاصل یک جمله نویسنده معروف و یا حتی همکار من باشد. خوبی این سبک نوشتن این است که چون سهم نگاه من به موضوع پررنگ تر است، نیازی  به اثبات و اصرار بر درستی آن نیست و مهم هم نیست که دیگران از من قبول می کنند یا نه.

ادامه خواندن “یک تجربه ؛ نکاتی برای زندگی بهتر”

من بیکارم چه کار کنم؟

بیکاری

پیش نوشت 1: این چند خط را بفرموده دوستم پوریا قصابی می نویسم.

پیش نوشت 2: اینکه در موقعیتی مانند بیکاری نباشیم و بخواهیم در مورد آن نظر بدهیم ، شاید از دقت و صحت بالایی برخوردار نباشد و گاهی حالت شعارگونه پیداکند. اما هر چه هست در این لحظه و این شرایط وقتی خودم را در موقعیت بیکار بودن و بیکار شدن تصور می کنم، به این چند نکته که به ذهنم می رسد باور دارم و به‌ نظرم

ادامه خواندن “من بیکارم چه کار کنم؟”