قوانین زندگی من (با نگاهی به کتاب هنر خوب زندگی کردن)

کار و فرهنگ نفتی ما(با نگاهی به کتاب نفحات نفت)

کتاب نفحات نفت جستاری در فرهنگ نفتی است که مبین بازار کار ایران است.
نفحات نفت و کار

مدتی است به رفتارشناسی ایرانیان علاقه مند شدم و تلاش می کنم کتابهایی را که دوستان در این موضوع معرفی می کنند را از دست ندهم. با مطالعه این کتب از دیدگاه ویترینی و آرمانی که از ایران و ایرانی ساخته ایم فاصله گرفته و دیدگاه شفاف تری نسبت به تاریک و روشن زندگی اجتماعی مان پیدا می کنم. نفحات نفت رضا امیرخانی ادامه خواندن “کار و فرهنگ نفتی ما(با نگاهی به کتاب نفحات نفت)”